Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

C10H12N2O
21:08
Księżniczka Niedecyzyjności Po Raz Pierwszy Pokonana Własną Bronią

(wielkimi, bo nagłówek)
12:33
1322 084b 390
Reposted frommanxx manxx viaOkruszek Okruszek
C10H12N2O
12:32
Lubię ludzi nieśmiałych i wrażliwych. Ludzi którym wstyd uniemożliwia funkcjonowanie. Lubię ludzi smutnych z poczuciem humoru. Lubię tych którzy są wystraszeni. Lubię takich którzy pragną zmienić na lepsze, ale nie wiedzą do końca jak i którędy. Lubię ludzi próbujących pokochać życie, mimo całej świadomości o nim.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaGunToRun GunToRun
12:30

Buildings and Stars Cut into Blackout Curtains Turn Your Windows Into Nighttime Cityscapes

A Ukrainian blind company called HoleRoll shared this fun set of concept blinds that feature iconic cityscapes cut into blackout curtains. The silhouettes of famous skyscrapers become apparent as light streams in through the window. The images were posted back in 2014 and it looks like their website is currently down, so not sure if they’re available anywhere. Could make a fun DYI project? (via Laughing Squid, Reddit)

Reposted fromcuty cuty viaOkruszek Okruszek
C10H12N2O
12:29
Ja mam czas wieczorem, zajmę się tym.

A nie, czekaj. Jednak pętla Interlude; 22 na Spotify, 40 minut patrzenia na pęknięcie tynku w prawym górnym rogu na suficie tak z tyłu po lewej od okna, trzy tony gruzu na ramionach i szaro.
— przespałam burze, jak mogłam to zrobić, pierwsza majowa burza a mi nawet nic sie nie śniło
Reposted fromrawwwr rawwwr viaGunToRun GunToRun
C10H12N2O
12:29
2888 f0d1 390
Reposted fromodrzutowiec odrzutowiec viaOkruszek Okruszek
C10H12N2O
12:28
w sumie prawda, kazda jest inna, normalnie chyba
12:27
12:27
0297 0f76 390

serious:

who were you?

12:27
5788 c027 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viacalineczka calineczka
12:27
0234 75cd 390

girlinthepark:

beautelicieuse | Edinburgh, United Kingdom. 

C10H12N2O
12:26
6318 5c27 390
Reposted fromjottos jottos viaOkruszek Okruszek
12:26

oamisoa:

I love it when people tell me about me because I have no idea who I am

C10H12N2O
12:26
Obracanie Pałacu Lubomirskich. Warszawa 2.04.1970. Fot. Jarosław Tarań, zbiory Ośrodka KARTA
Można? Można.
Reposted fromcleanout cleanout viajanealicejones janealicejones
C10H12N2O
12:25
4642 51c6 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaOkruszek Okruszek
12:24
I’m not an abstractionist. I’m not interested in the relationship of color or form or anything else. I’m interested only in expressing basic human emotions: tragedy, ecstasy, doom, and so on.
Mark Rothko
(via observando)
C10H12N2O
12:24
2314 10e4 390
Reposted frombasara basara viajanealicejones janealicejones
12:23
Artists are people driven by the tension between the desire to communicate and the desire to hide.
— D. W. Winnicott (via quotemadness)
C10H12N2O
12:23
12:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl